Ondergrondse parking Ganzendries

28 okt

GanzendriesHet stadsbestuur plant voor 2010 de heraanleg van de Hoogstraat en Korenmarkt. In een beweging zou er ook een parking worden gecreëerd onder de Ganzendries. De parking zou het inkomende verkeer al vroeg in de stad moeten onderscheppen en o.a. de Korenmarkt geheel parkingvrij moeten maken. Het beheer van de 60 tot 80 ondergrondse plaatsen komt in handen van Vinci Park.

Het nodige budget voor deze werken is al opgenomen in de begroting. De aanleg zou worden uitgevoerd door de aannemer die ook verantwoordelijk was voor de Sint-Katelijnestraat en de Melaan. Om deze parking mogelijk te maken, moeten echter het woonblok op Hoogstraat 50 en de garages aan de Nieuwe Capucijnenstraat 13 nog worden opgekocht en afgebroken.

De werken zouden al kunnen starten in het voorjaar van 2010. Het is enigzins verrassend dat er nog geen archeologisch onderzoek is aangekondigd voordat de graafwerken van start gaan, ondanks het historische belang van deze site.

13 Reacties to “Ondergrondse parking Ganzendries”

 1. Kris Eeraerts bij 12:47 #

  Kleine bedenking: kwam er op de braakliggende grond naast de Ganzendries geen nieuw woonbouwproject van de Kleine landeigendom.
  Gaat dit dan nog door of gaan ze er een groen pleintje van maken. Welke straat gaat als inritlaan gebruikt worden en welke als uitritlaan.
  Want de Hoogstraat kan geen 2-richtingsstraat blijven + alle fietsers vrijwaarden van ongelukken.
  Ik heb toch een beetje mijn bedenkingen bij deze zaak en vrees dat de mensen die nu ’s avonds op de ganzendries staan hun auto op de Vesten moeten kwijtgeraken. En dit is momenteel al een echte ramp, dus als die er ook nog eens bijkomen.

  Kris
  Bewoner van de K. Astridlaan thv de Brusselpoort.

 2. Saerens Gilbert bij 13:19 #

  Mechelen een stad om te zoenen.
  De beslissing tot het afbreken van het garagecomplex met elf boxen in de Nieuwe Kapucijnenstraat is helemaal geen reden om te zoenen.
  Er worden in de nieuw bouw wel 20 plaatsen voorzien voor de Kleine Landeigendom maar de huurders van de 11 boxen kunnen oprotten.
  Zeer propere beslissing.
  En dan wordt nog vermeld dat op die manier ook de bezoekers van de stad de parking kunnen gebruiken.
  Proficiat en bedank vanwege de buurtbewoners die met moeite een garagebox kunnen vinden of zorgt stad Mechelen misschien voor een oplossing ?

 3. Inge bij 19:41 #

  Als bewoner van de Nieuwe Kapucijnenstraat ben ik ook absoluut niet zo gelukkig met deze evolutie en ik kan heel snel een lijstje argumenten aanhalen waarom deze ondergrondse parking geen goed idee is.

  Sinds enkele maanden is de Ganzendries geëvolueerd van rustig pleintje waar kinderen konden spelen naar een parking. Overdag is deze parking zo goed als leeg. ’s Avonds staat het pleintje vol met bewoners. Gaan deze bewoners nog plaats hebben om hun auto met de bewonerskaart te stallen op de Ganzendriesof de omgeving? In de binnenstad zijn er nog amper vrije staanplaatsen te huur. De straat en de vest staat ’s avonds vol. Als bewoners hun auto niet meer kwijt kunnen zit er niets anders op dan maar weer buiten de stadsmuren te gaan wonen. En dat terwijl er jarenlang geijverd wordt om mensen aan te trekken om in het centrum te komen wonen.
  De Hoogstraat is tijdens de dag een ramp wat verkeer betreft. De straat is overladen met auto’s en fietsers. Een ondergrondse parking zal nog meer verkeer met zich mee brengen waardoor de straat er alleen nog onveiliger op wordt.
  Of gaat men de inrit via de Nieuwe Kapucijnenstraat aanleggen? Nu reeds worden er regelmatig (brom)fietsers aangereden aan de hoek met de ring omdat auto’s zonder kijken de straat in ‘vlammen’ waarbij ze het fietspad kruisen. Bezoekers die aan de voordeur staan moeten opzij springen als auto’s rakelings langs de gevel scheuren en wijzelf moeten zeer voorzichtig de woning verlaten opdat we niet onder een auto terecht zouden komen. De Nieuwe Kapucijnenstraat wordt nu al als sluipweg gebruikt om de stad in te rijden. Om deze straat leefbaar te houden als woonstraat in de stad zou men eerder halfweg een blokkering moeten installeren in plaats van nog meer doorgaand verkeer te veroorzaken.

  Over het algemeen ben ik absoluut tegen de verdere aanleg van nog meer ondergrondse parkings binnen de stadsmuren. Van de zo gezegde autoluwe binnenstad is helemaal geen sprake. In tegendeel, in Mechelen worden de auto’s de stad binnen gezogen op weg naar ondergrondse parking die midden in het centrum liggen. In een tijdperk waarin elke stad probeert om het verkeer uit het centrum te bannen en de stad zo aangenamer te maken vind ik dit in Mechelen een zeer spijtige evolutie.
  Ik kan niet begrijpen waarom men de extra parkings niet aan de rand van de stad aanlegt. De stad moet ook hier gebouwen opkopen, dus waarom niet aan de rand van de stad in pakweg de gebouwen van de Comet die staan te evolueren tot stadskanker met een enorme oppervlakte? Plaats genoeg voor een parking. Mits wat herorganisatie van de routes voor het openbaar vervoer zijn randparkings perfect haalbaar.

 4. Bart bij 18:03 #

  Een mogelijk oplossing vor de bedenkingen van Inge die in de Nieuwe Capucijnenstraat is om het binnenkomend verkeer via de Hoogstraat te laten rijden, en het uitgaand verkeer via de Nieuwe Capucijne staart. Dat zal ook de gevaarlijke situatie oplossen op de hoek van de Ganzendries en de Veluwestraat.

 5. Amaury bij 10:34 #

  Beste buurtbewoners,
  op 16 november is er een bijeenkomst van de [b]wijkraad [/b]in den Deigem. Dit zou de eerste en gelegnheid kunnen zijn om ons degelijk te informeren, en ook om als buurtbewoners voor de eerste keer de koppen bij elkaar te steken.

 6. Inge bij 23:45 #

  De Nieuwe Kapucijnenstraat is in geen van beide richtingen gemaakt voor een grote verkeersstroom vrees ik. Het is een woonstraat, zonder voetpaden, waar mensen onmiddellijk de straat op stappen wanneer ze hun huis verlaten. Auto’s rijden er nu al veel te snel door en dat zal niet veranderen als de rijrichting wordt aangepast vrees ik.
  Ondergrondse parkings moeten aangelegd worden op plaatsen waar men er plek voor heeft vrees ik en dat is niet in de smalle Hoogstraat en de straten daar achterin.

 7. Luc bij 11:30 #

  Volledig eens met de commentaren dat de Ganzendries geen plaats is voor een ondergrondse garage. Serieuze vragen kunnen gesteld worden bij bij het mobilititeitsbeleid van het stadsbestuur; waar de meeste steden zo veel mogelijk het verkeer uit de stad proberen te weren gebeurt in Mechelen net het tegenovergestelde, door de aanleg van vele ondergrondse parkeergarages (Grote Markt, Veemarkt, Lamot, …) wordt het verkeer net de stad ingelokt . Blijkbaar komt dit tegemoet aan de wens van sommige handelaars om van hun zaak bijna een “drive in ” te maken. Zoals vermeld in een recent artikel in het Nieuwsblad wensen sommigen niet alleen een ondergrondse parking maar tevens het behoud van de bovengrondse parkeerplaatsen.

  Hoewel onze burgemeester “van alle Mechelaars” het blijkbaar niet graag zou horen is Mechelen een kleine provinciestad die zelfs te voet in maximaal een kwartiertje van de ene kant naar de andere kant doorkruist kan worden en die door het volledig verkeersvrij maken van zijn centrum en de aanleg van randparkings eventueel aangevuld met shuttlebusjes, kwa aantrekkelijkheid zeker zou winnen…De meeste winkelende Mechelaars hebben er geen moeite mee om in Antwerpen de 2 kilometer lange Meir af te stappen maar in Mechelen zijn de 500 meter van de Nekkerspoelparking tot de Grote Markt blijkbaar te belastend…

  Het gevoel leeft ook dat er door het stadsbestuur enkel gewerkt wordt aan prestigeprojecten en dat weinig of niets gedaan wordt om de eigenlijke leefbaarheid van de buurten te verbeteren. Wanneer er dan toch iets gedaan wordt (zie Ganzendriespleintje) wordt dat al snel opgeofferd voor particuliere belangen.

  Ook het communicatiebeleid van het stadsbestuur, of eerder het gebrek ervan, lijkt allesbehalve. De mogelijke aanleg van een ondergrondse parking werd slecht via, via en via de pers vernomen hoewel sommige belangengroepen al langer duidelijk en gedetailleerd op de hoogte leken te zijn.

  Ik kan enkel pleiten voor een tijdig breed overleg met alle betrokkenen waarbij op een evenwichtige manier met alle belangen en in het bijzonder met de duurzame leefbaarheid van de wijk rekening wordt gehouden.

 8. van baelen bij 11:15 #

  ik ben gisteren naar de info-avond geweest in verband met de heraanleg Hoogstraat-Ganzendries-Nieuwe Kapucijenstraat. We werden speciaal uitgenodigd in verband met dit thema ( eens goed bespreken en opmerkingen formuleren). Tot mijn spijt moest ik vaststellen dat de wijkvertegenwoordigers van niets op de hoogte waren. De ondergrondse parking Ganzendries zou 1 verdiep tellen. Welke meerwaarde heeft zo een project gelet op de beperkte bezetting. Met de afbraak van de woning Hoogstraat 50 komt er dan eveneens een ‘dode plek’ in het straatbeeld. Is dit zoveel mooier? Heeft men trouwens eens nagedacht: Ganzendries = dries=drassige grond. Men zal maar pompen om het overtollige water weg te krijgen met al de gevolgen voor de omliggende huizen (scheuren, verzakkingen etc)
  Inspraak in het dossier is blijkbaar niet nodig want alles is toch al op beleidsvlak geregeld en gelden werden reeds voorzien in de begroting
  Ikzelf woon niet meer in Mechelen maar heb wel eigendommen in de Hoogstraat. Enkel goed voor het betalen van belastingen. Indien mijn huurders mij niet zouden informeren weet ik helemaal niets. Is het zo moeilijk voor de staddiensten om ook deze eigenaars op tijd te informeren en eventueel uit te nodigen op overlegvergaderingen

 9. Luc V E bij 00:26 #

  Wanneer komen we met de ganse Heihoek op straat om ons ongenoegen te uiten over de gang van zaken? Kwestie van niet steeds als negatievelingen afgeschilderd te worden, stel ik voor om te pleiten:
  – VOOR een écht autoluwe binnenstad, waar de belangen van fietsers en voetgangers voorrang hebben op die van automobilisten;
  – VOOR meer aandacht voor de mening van de buurt-bewoners, en niet alleen voor die van de buurt-handelaars (die vaak niet eens in Mechelen wonen, en dus niet tot het kiespubliek behoren);
  – VOOR meer openheid in de besluitvorming en meer inspraak van onderuit.

  Voorstel van werkwijze: eerst met een petitie rondgaan over bovenstaande 3 punten, en daarna een “audiëntie” vragen bij Somers -Geypen-Geys om e.e.a. nog eens toe te lichten, en daarbij om inzage te vragen in de plannen.

  Ik wil het zaakje wel trekken, op voorwaarde dat ik minstens 2 à 3 actieve medestanders krijg. Wie neemt de handschoen op?

 10. buurman bij 23:54 #

  Een democratie is een systeem waarin de burger maximaal inspraak krijgt, of wanneer dit bij complexe materies praktisch niet echt kan, een systeem waar de verkozenen de beste oplossing uitdokteren voor het algemeen belang, en dus toch weer voor diezelfde burgers, zij het niet voor elke individuele wens. Ik geloof al lang niet meer in deze schijndemocratie. De kwakkel dat wij de politiekers verdienen omdat we ze verkozen hebben slaat ook op niets want het politiek systeem is nu eenmaal ziek. Ik weet niet hoe we daar uitraken.

 11. Inge bij 20:03 #

  Er waren 2 overlegmomenten gepland met de handelaars over de werken: één op maandag en één vandaag. Vermits ik maandag niet naar de vergadering kon gaan voor mensen van Hoogstraat en Korenmarkt, besloot ik om aan te sluiten bij de andere vergadering vandaag.
  Ik kreeg ter plaatse te horen dat de vergadering niet meer door ging, want dat de burgemeester niet kon. Het werd afgelast.
  Tot daar de inspraak, het overleg en de mening van de burger. Maar de schijn was toch gewekt dat men bereid was tot overleg.
  Uiteindelijk zal de kogel al wel door de kerk zijn en wordt er immers geen rekening gehouden met de mening van de bewoners. Via een verslag van de vergadering maandag blijkt dat de Hoogstraat enkelrichting wordt stadinwaarts en dit tegen de vraag in van De Lijn, nochtans een belangrijke medespeler. Misschien is openbaar vervoer in Mechelen ook niet echt nog nodig, je kan toch gewoon met de auto tot in het centrum en parkeerplaats creëren ze wel bij.
  De uitrit van de parking wordt zoals gevreesd de Nieuwe Kapucijnenstraat. Ook daar verandert de rijrichting. Een smalle woonstraat zonder trottoir wordt de uitrit van een parking. Van zodra je je huis uit komt scheren er dus auto’s langs je neus. Bovengrondse parkings verdwijnen alweer. Maar inderdaad, dit zijn allemaal zaken waar de buiten het centrum wonende handelaar helemaal geen last van heeft.
  Mechelen spreekt al jaren over het aantrekken van jonge gezinnen en tweeverdieners. Deze mensen willen een veilige omgeving voor hun kinderen, zoniet trekken ze de stad weer uit. Waar jaren voor gestreden is, meer leven in Mechelen, zal heel snel verloren gaan als Mechelen na 18 uur weer de dode en onbewoonde stad wordt waar iedereen na het werk vandaan trekt.

 12. Eddy Luyten bij 21:28 #

  @van baelen: Hoogstraat 50 wordt niet afgebroken en bevat 4 appartementen en winkel,
  en wordt eventueel later met winst (???) terug verkocht door de stad.

 13. A bij 15:11 #

  ik woon op de Astridlaan en dacht dat in de stad wonen leuk zou zijn, ik hou er dan ook van dat alles om de hoek is. Maar het gebrek aan parking voor bewoners en het steeds maar verminderen van deze parking maakt mij echt moedeloos. Wij waren van plan als jong koppel de stad met open armen te ontvangen en hier kindjes op te zien groeien. Maar nu, 3 jaar later, merken we dat de stad ons niet met open armen ontvangt. binnen enkele weken zetten wij met veel spijt onze volledig gerenoveerde woning te koop en ruilen deze voor een woning buiten het centrum mét parkeermogelijkheid en een veilige omgeving waar men niet mijn huisnummer steelt, met de bloembakken gaat lopen, bloemen uittrekt, de deur beklad of fietsen steelt.
  Mechelen,… het had mooi kunnen zijn, maar het heeft niet mogen zijn.

  A. 26 jaar en bijna ex bewoonster van de K. Astridlaan.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: