Archief | mobiliteit RSS feed for this section

Vervolg en einde (!) werken Koningin Astridlaan

6 dec

BERICHT VAN STAD MECHELEN

Werken Koningin Astridlaan  
Beste bewoner, handelaar,

We leggen de laatste hand aan de werfzone op de ventweg. De hoofdrijbaan is ondertussen klaar en er kan geparkeerd worden. We begrijpen maar al te goed dat we al een hele tijd op uw begrip hebben moeten rekenen voor deze werken . De planning is ook niet verlopen zoals wij het oorspronkelijk voorgesteld of verwacht hadden. Wij excuseren ons hiervoor.

Op 13 december plannen we de toplaag asfalt in op de ventweg. Asfalteren, en zeker de toplaag, is heel weersgevoelig dus de exacte dag kan verschuiven naarmate temperatuur of regen roet in het eten gooit. Hetzelfde geldt voor de belijning. Tegen het kerstverlof zijn de grote werken dus voorbij op de ventweg van de Koningin Astridlaan.

In januari kan het zijn dat plaatselijk een toezichtsput van het riool nog wordt opengemaakt om om bepaalde plaatsen het riool nog te injecteren. Dit is echter zeer plaatselijk en met een minimum aan hinder.

Vanaf 13 december wordt de volledige ventweg afgesloten voor alle verkeer. Alle zijstraten lopen dood op de werf. De Korte Heistraat wordt dubbelrichting en we leggen een fietsomleiding in via de Nieuwe Kapucijnenstraat. Van zodra de werken voltooid zijn, zetten we de rijbaan terug volledig open voor verkeer. Na het asfalteren volgt nog de belijning, plaatsen van signalisatie en enkele kleinere afwerkingen.

Parkeerplaatsen
Samen met de werken aan de centrale rijbaan werden er 100 bijkomende parkeerplaatsen aangelegd. Soms werden er zaken gedoogd tijdens de werken uit begrip voor de hinder die ze met zich mee brachten. Dit zal natuurlijk niet meer zo zijn na al de werken. Hou hier rekening mee.

Parking site Komet
In het kader van de werken aan de Astridlaan werd in het verleden tijdelijk parkeren toegelaten op de site van Komet. Een eerste tijdelijke parking werd al afgesloten maar vanaf 17 december zal de volledige site van Komet afgesloten worden. Hou hier rekening mee en plaats uw wagen hier niet meer. Voetgangers en fietsers blijven welkom om via dit terrein nog een doorsteek te maken tussen de Koningin Astridlaan en de vaart.

Wij danken u alvast voor uw begrip.

Advertentie

Werken Kroonstraat

23 okt

Woensdag 24/10/18 zal de Kroonstraat, voor de Kromme Elleboogstraat, afgesloten worden. Dringende herstellingswerken dienen uitgevoerd te worden door Eandis.

Vervolg werken Koningin Astridlaan

19 okt

   Info Stad Mechelen:
In de week van 15 oktober start aannemer Houwelyckx, in opdracht van de stad Mechelen, met werken op de hoofdrijbaan van de Koningin Astridlaan, intra muros. Eerst worden de belijningen op de hoofdrijbaan aangepast om het verkeer tijdelijk om te leiden. Daarna starten de echte werken.
Welke werken?
Invoeren van langsparkeren op de hoofdrijbaan. Dat zorgt voor bijna een verdubbeling van het aantal parkeeplaatsen. Door de extra parkeerplaatsen op de Koningin Astridlaan, zal binnenkort de tijdelijke parking op de Kometsite sluiten.

Nieuwe verhoogde busperrons, zodat passagiers makkelijk kunnen in- en uitstappen.
Aanpassing van het openbaar domein in functie van snelheidsverlaging naar 50km/u.
Een nieuw voetpad in de tussenberm aan de bomen.
Tijdens de werken is er één rijstrook beschikbaar op de hoofdrijbaan. Dat is absoluut nodig om de aannemer voldoende ruimte te geven en het verkeer veilig te laten verlopen.
Als alles vlot verloopt, zijn de werken op de hoofdrijbaan klaar tegen half november 2018.

Nieuwe Werken Veluwestraat

1 okt

Vanaf 8 oktober tot 26 okt zijn er nieuwe werken gepland in de Veluwestraat ter hoogte van nr 20. Doorgang enkel mogelijk voor voetgangers en fietsers.

Bijkomende info v Stad Mechelen:

Van 8/10 tot 26/10 plaatsen van een kraan in de Veluwestraat. Bereikbaarheid?, zie https://www.mechelen.be/private-werken-veluwestraat. Hou er rekening mee dat hier deze werf ook nog bezig is https://www.mechelen.be/werken-woonpunt-veluwestraat

Stadsinfo over de werken aan de Koningin Astridlaan en ventweg en Kometsite

5 jul

Via http://www.mechelen.be/koningin-astridlaan kan je meer informatie vinden betreffende de werken aan de Koningin Astridlaan.

Einddatum zou nu 26 oktober 2018 zijn.

Aannemer Viabuild! neemt bouwverlof vanaf vrijdag 6 juli tot en met maandag 30 juli.

Pidpa
De werken van Pidpa zijn klaar, alle leidingen zijn in dienst en werden gecontroleerd.

Rioleringswerken
Aannemer Viabuild is ondertussen reeds herstart met zijn rioleringswerken in fase I (tussen nIeuwe Kapucijnenstraat en de Korte Pennincstraat). Na het bouwverlof legt de aannemer hier de laatste hand aan om dan spoedig te starten in fase II (tussen Korte Pennincstraat en Korte Heistraat. Deze werken duren ongeveer een maand, tot eind augustus, waarna de rioleringswerken in fase III starten.

Vanaf half augustus starten we ook met de afwerking van fase I. We breken het huidige nog resterende voetpad op en zetten nieuwe boordstenen, nieuwe fundering en een nieuw voetpad. De toegang kan hierdoor soms wat moeilijker zijn. Spreek onze aannemer aan bij problemen.
Na fase I bouwen we zo verder fase II en fase III terug op. Als laatste werk zal dan het nieuwe asfalt volgen. Dit verwachten we tegen oktober 2018.

Eind augustus starten ook de werken aan de hoofdriolering. Deze zal verstevigd worden met een kous. Hiervoor wordt er een kleine toren gebouwd bovenop een toezichtsput van de riolering om de kous in te brengen. De aannemer verwittigt u bij deze werken want de hinder kan hierbij tijdelijk groter zijn. Er is zeker geurhinder bij dit soort van werken maar deze is onschadelijk.

Werken hoofdrijbaan Astridlaan en parkeergelegenheid
De werken aan de pare zijde van de hoofdrijbaan zijn bijna klaar. We starten aan de andere zijde van de hoofdrijbaan vermoedelijk in november. Op de Komet-site zijn bijkomende parkeerplaatsen voorzien die onder het regime van de bewonerskaart vallen tijdens de werken op de Koningin Astridlaan.

Digitale nieuwsbrief ruimere omgeving
Wil je graag updates van de werken aan de K. Astridlaan rechtstreeks in je mailbox? Schrijf je dan in op de nieuwsbrief via http://www.mechelen.be/komet. Nu nog vooral met nieuws over de werken in de K. Astridlaan. In de toekomst lees je er ook alles over de ontwikkelingen op de Kometsite.

Nieuwe tijdelijke situatie op Ganzendries

23 apr

Vanaf maandag 23 april worden er, op vraag van de school Ursulinen, extra fietsstallingen op het plein Ganzendries in gebruik genomen door hun leerlingen. Dit voor een periode van ongeveer 1 jaar 1/2 omwille van verbouwingen in de school.

Deze fietsenstalling wordt door een leerkracht geopend en afgesloten bij begin en einde schooluren.
Er is een doorgang voorzien voor fietsers langs de zijde Record bank en het nieuwe appartementsgebouw.
De andere doorgang, langs de huizenrij en winkel blijft voorbehouden voor voetgangers en rolstoelgebruikers.

Uit respect voor de bewoners hier, rekenen we op ieders begrip en medewerking.

Tijdens de zomervakantie worden deze fietsenrekken even verwijderd, zodat het plein weer toegankelijk is voor straatfeest, burendag en activiteiten van het Handelscomité Zuid.

Verzakking ventweg Koningin Astridlaan

29 mrt

Info Stad Mechelen: werken wegens verzakking ventweg Koningin Astridlaan


28 maart 2017
Einddatum
21 april 2017

Beste bewoner, handelaar

Er is een verzakking opgetreden ter hoogte van nummer 161. We bekijken de herstelling en stellen een aannemer aan.

Omleiding
We maken de Koningin Astridlaan dubbel richting, telkens tot tegen de werfzone. U kan dan inrijden via kant Brusselpoort tot tegen de verzakking of via de kant aan de Korte Heistraat (tijdelijk mag u hier inrijden)
De Lijn rijdt tijdelijk niet de ventweg in maar blijft op de hoofdrijbaan.
Fietsers en voetgangers behouden doorgang.

Elke planning is steeds onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden en het weer.
Info Stad Mechelen

Karmelietenstraat wijziging verkeerscirculatie

17 mei

Opgelet! Vanaf 20 mei 2015 wordt de Karmelietenstraat een eenrichtingsweg vanaf de Adegemstraat richting de Korte Pennincstraat. Met deze aanpassing wil men het verkeer in de buurt verbeteren. Beslissing college van 17 april ll.

05/12/2014 Infoavond Autodelen

1 dec

Autodelen is:

kosten delen, super goedkoop autorijden, goed voor milieu, minder parkeerdruk, meer groen en open ruimte…

Autodelen iets voor jou? Kom het allemaal te weten op de infosessie van donderdag 5 december om 19u30 in De Zeeridder, zaal Luchtruim in de Befferstraat 25 te Mechelen.

Van harte welkom!

meer info: http://www.autodelen.net

Werken aan Koningin Astridlaan

11 aug

Vanaf maandag 18 aug. wordt de verzakking op de hoofdriool in de K. Astridlaan hersteld. wegenwerken

De werfzone bevindt zich op de zijweg aan de onpare kant ter hoogte van de woningen 33-43. Hier wordt de rijweg + parkeerzone volledig afgesloten. Het voetpad blijft toegankelijk. Alle woningen, behalve deze in de werfzone, blijven bereikbaar. De straat wordt dubbelrichting tot tegen de werfzone. De lijn rijdt tijdelijk de zijweg niet in.

De werken starten op maandag 18 aug. en duren vermoedelijk een week zonder weerverlet of onvoorziene omstandigheden.

Berichtgeving van Stad Mechelen, dienst Marketing en Communicatie.

Autodelen in de Heihoek

25 sep

autopia_logoDe eerste parkeerplaats voor autodelen in de Heihoek is een feit en werd officieel ingehuldigd. In de Veluwestraat is de parkeerplaats met een verkeersbord aangegeven. Deze parkeerplaats is vanaf nu voorbehouden voor de groep autodelers in de wijk die via Autopia een wagen delen.

Autodelers maken met verschillende personen of gezinnen gebruik van één auto. Een eigenaar kan ervoor kiezen om zijn auto te delen met anderen op momenten waarop de auto vaak stil staat. Je kan er daarnaast ook voor kiezen om met een groepje mensen samen een wagen aan te kopen.

Lees verder

Uit zonder uitlaat

14 sep

banner_uitzonderuitlaatOp zaterdag 22 september gaat Mechelen weer Uit zonder uitlaat. In onze autoluwe binnenstad zijn verschillende activiteiten te beleven. Er is niet alleen de cultuurmarkt waar je een hobby voor het komende jaar kan kiezen. Je kan ook genieten van allerlei optredens, wateractiviteiten en een tweede editie van Marché moustache.

Lees verder

Wegenwerken Adegemstraat.

7 feb

wegenwerkenVoor een aansluiting op de riolering, moet de Adegemstraat ter hoogte van huisnummer 60 worden afgesloten.

Deze werken gaan door op woensdag 13 februari 2013.

De wagens komende van de Korenmarkt worden links de Karmelietenstraat ingestuurd om via de Korte Pennincstraat op de ring uit te komen of via de Kroonstraat hun weg door de Adegemstraat te hervatten.

De Adegemstraat, tussen de Kraanstraat en huisnummer 60, wordt een klein stukje dubbelrichting zodat iedereen aan zijn woning geraakt.

Deze straatafsluiting wordt bewust in de krokusvakantie gepland omdat er dan minder verkeer is.

Voor vragen met betrekking tot deze werken kan u steeds terecht bij Vanessa Verdickt, cel communicatie wegenwerken, op het telefoonnummer 015 29 75 66 of vanessa.verdickt@mechelen.be.

Deze planning is steeds onder voorbehoud van weers-en onvoorziene omstandigheden.

Bron : Stad Mechelen, dienst Marketing & communicatie

Wegenwerken Poelstraat.

2 feb

Inwegenwerken het midden van de Poelstraat is er een verzakking aan een huisaansluiting dewelke het verkeer ernstig hindert.
Gezien de dringende aard van het werk, sluiten we op dinsdag 5 februari 2013 de straat ter hoogte van huisnummer 3 af om de herstelling uit te voeren.
Indien u die dag over uw auto moet beschikken, vragen wij u om de avond voordien in de nabijgelegen straten te parkeren.
Voor vragen met betrekking tot deze werken kan u steeds terecht bij Vanessa Verdickt, cel communicatie wegenwerken op het telefoonnummer 015 29 75 66 of vanessa.verdickt@mechelen.be.
Deze planning is steeds onder voorbehoud van weers- en onvoorziene omstandigheden.

Info : Stad Mechelen

Sneeuw ruimen.

25 jan

Als  het sneeuwt is het belangrijk dat voetgangers zich zo veilig mogelijk kunnen verplaatsen.
De stoep voor je woning proper en veilig houden, is dan ook jouw verantwoordelijkheid.
De meeste bewoners ruimen sneeuw, maar een kleine groep bewoners doet dit systematisch niet.
Dit jaar zijn er verscherpte controles door de lokale politie en de gemachtigde ambtenaren.
Als je het voetpad voor de woning niet sneeuw- of ijsvrij maakt, loop je het risico beboet te worden.
De maximale boete bedraagt €250.
Overtreders krijgen eerst een waarschuwing in de bus met de mededeling dat ze zich in regel moeten stellen.
Lees verder

%d bloggers liken dit: