Archief | mobiliteit RSS feed for this section

Parking Hoogstraat

2 aug

Op 7 juli 2012 kreeg de ondergrondse parking op de Ganzendries groen licht en mochten de eerste auto’s op de hoek Hoogstraat/Ganzendries naar beneden duiken.
De officiële opening werd gevierd met een receptie op het bovengrondse pleintje, de omstaanders werden getrakteerd op een traditioneel natje en droogje.
Burgemeester Bart Somers had zijn stem gesmeerd en gaf een klein woordje uitleg aan de talrijke toehoorders met de klemtoon op het feit dat de belastingbetaler geen eurocent voor de bouw zal betalen vermits de parking zal gefinancierd worden door de gebruiker zelf.
De uitbater is Vinci Park, er zijn twee verdiepingen voor een totaal van 107 wagens.
De uitgang ligt in de Nieuwe Kapucijnenstraat zodat de auto’s rechtstreeks op de binnenring terechtkomen.
Ter bevordering van de parking werd de aanvankelijke maximumprijs vastgesteld op 5,00 euro.
Later zullen hier dezelfde tarieven gelden als op de parking Kathedraal.
Twee ondergrondse glasbollen zijn ook reeds in gebruik.

Info Stad Mechelen : Wegenwerken Centrum

25 feb

In het stadscentrum zijn op dit moment heel wat werken bezig.
Wij proberen er voor te zorgen dat al deze werken zo goed mogelijk op mekaar aansluiten zodat ze zo weinig mogelijk hinder met zich meebrengen.
Hieronder vindt u een overzicht per straat:
Lange Schipstraat: Van woensdag 29 februari tot en met vrijdag 2 maart 2012 wordt de riool verstevigd door middel van een kous.
Deze werken kunnen geur- en geluidsoverlast met zich meebrengen.
Vlietenkelder: Op woensdag 29 februari, maandag 5 maart en vrijdag 9 maart wordt er beton gestort.
De avond en nacht van woensdag 29 februari, maandag 5 maart en vrijdag 9 maart wordt er gepolierd.
Deze werken kunnen geluidsoverlast met zich meebrengen.
Verzakking Nauwstraat en kabelwerken van Eandis: Aannemer Verbruggen zal op maandag 5 maart en dinsdag 6 maart de verzakking in de Nauwstraat herstellen.
Eandis voert kabelwerken uit op maandag 5 maart.

Lees verder

Werken Kraanstraat

28 jan

De Kraanstraat krijgt binnenkort een volledige nieuwe inrichting van het wegdek met verhoogde voetpaden langs beide kanten.
In de aanloop naar deze werken starten binnenkort de voorbereidende werkzaamheden voor het vernieuwen van de nutsleidingen water, gas en openbare verlichting.
Voor de uitvoering van deze werken dient de Kraanstraat over de volledige lengte afgesloten te worden.
Immers, de nutsleidingen zijn zodanig in de ondergrond ingewerkt dat de volledige straatbreedte wordt ingenomen.
Tevens moeten nieuwe kabels getrokken worden die op bobijnen van 500m kabel liggen wat de aannemer verplicht om de volledige straat af te sluiten.
Tijdens de uitvoering van de werken zullen zowel de Adegemstraat als de Dijle nog moeten gedwarst worden om de nutsleidingen aan te koppelen.
De timing hiervan is op vandaag nog niet gekend.
Er zal met een open sleuf gewerkt worden en de rijbaan zal dan telkens half om half afgesloten worden.
Het verkeer zal hier echter steeds gegarandeerd worden volgens de aannemer.
De werken zullen aanvangen op 16.01.2012 en het einde hiervan is voorzien tegen 31.03.2012.

Lees verder

Ijzerenleen en Guldenstraat

23 jan

Naar aanleiding van de werken aan het vlietenmuseum, wordt er op dinsdag 24 januari beton gestort in de tunnel en op woensdag 25 januari in de beide toegangen.
De avond en de nacht van woensdag 25 januari wordt de vloerplaat van de beide toegangen gepolierd.
Onder voorbehoud van weersomstandigheden kunnen deze werken met één dag opschuiven.
Deze werken kunnen geluidsoverlast met zich mee brengen.
De werken zitten nog steeds op schema en kunnen zonder weerverlet of onvoorziene omstandigheden beëindigd worden half mei 2012.
We proberen de hinder naar de omwonenden en winkeliers tot een minimum te beperken.
De werfuren zijn tussen 7 en 18 uur.
Wanneer er toch grotere hinder is, brengen we u tijdig op de hoogte.
Voor meer informatie in verband met de werken kan u steeds terecht bij Vanessa Verdickt, communicatiecel wegenwerken, op het nummer 015 29 75 66 (tijdens de kantooruren) of via
e-mail: vanessa.verdickt@mechelen.be.
We zijn ervan overtuigd dat deze werken zullen bijdragen tot een cultureel hoogstaand Mechelen en hopen op uw begrip te kunnen rekenen tijdens deze werken.
Volg de werken op www.mechelen.be/wegenwerken.

Lees verder

Mechelen autoluw.

23 nov

Vanaf 7 december 2011 start fase 3 van het nieuwe circulatieplan, met uitbreiding van het autoluwe gebied.
Tijdens deze fase treden de camera’s met nummerplaatherkenning in de autoluwe straten in werking.
Dat dit gevolgen heeft voor het leven, bezoeken en werken in de binnenstad staat vast.
Dat zoiets vragen doet rijzen, naar praktische gevolgen,  uiteraard ook.
De folder met alle informatie ontvang je deze week in je brievenbus.
Tot en met 31 december kan je van maandag tot en met vrijdag ook terecht bij de infolijn 015 64 66 00 ( tussen 9.00 u. en 20.00 u.)
of surf naar www.mechelen.be/autoluw.
Heb je nog vragen dan nodigen we je graag uit voor een infosessie op donderdag 1 december 2011 om 20.00 u. in
Lessius Mechelen (Campus De Vest, Zandpoortvest 60, 2800 Mechelen).
Tijdens deze infosessie krijg je uitleg over het reglement en het vergunningsysteem.
Volgende vragen zullen alvast aan bod komen : Wie heeft er recht op een vergunning ?
Waar geldt die vergunning ?…
Vanzelfsprekend kan je op die avond  terecht met je eigen vragen.
Met vriendelijke groeten.

Bron : Stad Mechelen, Ruimtelijke planning en mobiliteit.

Openstelling Hoogstraat en Korenmarkt.

6 okt

 

Bij de openstelling van Hoogstraat en Korenmarkt start op 14 oktober vanaf 20 uur de tweede fase van de autoluwe binnenstad.
Volgende straten worden vanaf dan enkelrichting:

Moensstraat: van de Hoogstraat tot aan het Onze-Lieve-Vrouwekerkhof
De Langhestraat: van de Veluwestraat tot aan de Spiegelstraat
Korte Heistraat: van de Koningin Astridlaan tot aan de Adegemstraat
Dijle: van de Olivetenvest tot aan de Haverwerf
Kaardenstraat: van de Dijle tot aan de Adegemstraat
Adegemstraat: van de Korenmarkt tot aan de vesten (R12)
Hoogstraat: van de Brusselpoort tot aan de Korenmarkt.

 

Lees verder

Sint Romboutskerkhof

25 sep

Stand van zaken
Op dit moment zijn volgende werken bezig of uitgevoerd:
– doorsteek van de riolering aan de Minderbroedersgang.
– de heraanleg van de Minderbroedersgang is in volle uitvoering.
– de betonwanden van de Vinci-parking zijn reeds gestort en alles verloopt volgens planning.

Planning
Op maandag 3 oktober start aannemer Carpentier met de rioleringswerken in de Sint-Katelijnestraat tussen de Oude-Beggaardenstraat tot aan Onder Den toren 2.
Dit heeft tot gevolg dat de Sint-Katelijnestraat wordt afgesloten ter hoogte van de Oude Beggaardenstraat.
Het verkeer kan wel door richting de Goswin de Stassartstraat en alle zijstraten van de Sint-Katelijnestraat blijven bereikbaar.
De werken nemen ongeveer twee maanden in beslag en zullen beëindigd worden op 5 december.

Lees verder

Bouw ondergrondse parking Ganzendries

19 apr

In de week van 26 april 2011 starten de werken voor de bouw van de ondergrondse parking aan de Ganzendries.
Hiermee wil het stadsbestuur van Mechelen een nieuwe dynamiek en bestemming geven aan de buurt.
In samenwerking met de Stad Mechelen bouwt VINCI Park een parking voor 109 wagens die zich over twee ondergrondse niveaus zal uitstrekken.

Het verloop van de werken gaat als volgt :
– Vanaf 26 april : voorbereidende werken
– Vanaf begin mei : start beschoeiingswerken
– Vanaf juni : start uitgraven bouwput in verschillende fases.
– Vanaf einde juli : start aanleg wanden, kolommen, trappen en hellingen
– Vanaf begin oktober : aanleg dakplaat –
– Vanaf december : technische afwerking binnenzijde parking
– Voorjaar 2012 : opening van de nieuwe parking.

Lees verder

Wegenwerken : Hoogstraat – Ganzendries- Korenmarkt

7 mrt

Vanaf maandag 7 maart 2011 start de aannemer met werken aan het kruispunt Korenmarkt-Adegemstraat.
In een eerste fase breekt de aannemer de Adegemstraat over een lengte van 30 meter open.
Dit betekent dat de Adegemstraat doodlopend wordt aan de werf, maar dat de doorgang Ijzerenleen / Guldenstraat / Onze-Lieve-Vrouwestraat nog mogelijk is.
Deze fase neemt een tweetal weken in beslag.

Lees verder

Verslag werfvergadering 25/01/11 werken Korenmarkt –Hoogstraat – Ganzendries.

28 jan

Naar aanleiding van de snelle veranderingen van de werf is dit verslag iets later dan gepland.

1) De rioolrenovatie Korenmarkt is uitgesteld na mislukte pogingen op 24 en 25 januari.
Iedereen zal tijdig ingelicht worden als de nieuwe datum bekend is.

2) Het bufferbekken zal deze week volledig geplaatst zijn.
De laad- en loszone zal volgende week gemaakt worden op de plaats waar vroeger de frituur stond.

3) Er wordt volop gewerkt aan de voetpaden zowel langs de pare als langs de onpare kant.
De voetpaden zullen volledig betegeld zijn van aan de Adegemstraat en de O.-L.- Vrouwestraat tot aan de Moensstraat tegen half maart.
De straat zal volledig afgewerkt zijn tussen Moensstraat en Spiegelstraat.

Lees verder

Heraanleg Hoogstraat-Ganzendries-Korenmarkt

13 dec

Beste bewoner/handelaar
De werken op de Korenmarkt zijn al een tijdje aan de gang dus hoog tijd voor een stand van zaken van de werken en een overzicht van de planning tot aan het kerstverlof.

1 | Stand van zaken
2 | Planning
3 | Minder Hinder
4 | Spaaracties, wedstrijden
5 | We hebben het op de Korenmarkt gemunt

1 | Stand van zaken
Op dit moment zijn volgende werken uitgevoerd:
– voorbereidende rioleringswerken Ganzendries
– plaatsen riolering tot aan de Moensstraat
– maken huisaansluitingen riolering tot aan de Moensstraat
– plaatsen fundering voetpad aan pare kant
Nieuwsbrief 2 | Wegenwerken 29 november 2010

Lees verder

Fietspad in de Kroonstraat?

14 okt

Tussen de nieuwsberichten uit Mechelen vonden we vandaag dit zinnetje meermaals terug: “‘We gaan het aanpakken, samen met het invoeren van een zone30-campagne, een fietspad in de Kroonstraat, een bankje aan het Dijlepad en een speelzone in de Plankstraat’, dixit schepen van Wijk- en Dorpszaken Marina De Bie (Groen!)”.

Een fietspad in de Kroonstraat? Waarom en nog belangrijker waar? Als bewoner ken ik de Kroonstraat meer als een veredelde steeg, en vraag me dan ook af of hier geen vergissing in het spel is. Als er meer informatie naar boven komt, dan zullen we het laten weten.

Bereikbaarheid kruispunt Adegemstraat/Onze-Lieve-Vrouwestraat/Guldenstraat

29 sep

Om alle handelszaken zoveel mogelijk bereikbaar te houden wordt dit kruispunt op vraag van het stadsbestuur gefaseerd uitgevoerd. De rioleringswerken vinden hier plaats vanaf  27 september tot en met 8 oktober. Tijdens deze periode is het kruispunt afgesloten voor het doorgaand verkeer. Vanaf  9 oktober gaat het kruispunt terug open zodat er vanuit de Adegemstraat en Guldenstraat doorgaand verkeer mogelijk is in de richting van de Onze-Lieve-Vrouwestraat. In januari wordt dit kruispunt terug afgesloten voor de definitieve heraanleg. Deze werken duren ongeveer 1 maand.

Lees verder

Heraanleg Hoogstraat-Ganzendries-Korenmarkt Fase 2

29 sep

Korenmarkt tot Moensstraat – van 20 september tot maart 2011

Deze fase loopt vanaf de Korenmarkt tot aan de Moensstraat (exclusief kruispunt Moensstraat). Op dit moment zijn de nutsmaatschappijen Pidpa en Eandis al volop bezig met het aanpassen en vernieuwen van hun leidingen aan de pare kant van de Korenmarkt. Rond 6 september start Eandis eveneens met werkzaamheden aan de nutsleidingen aan de onpare kant van de Korenmarkt. Aansluitend zorgen zij voor alle huisaansluitingen en overkoppelingen. Tijdens deze fase van de werken zal Eandis een oude kabel van 230 Volt vervangen door een kabel van 400 Volt en hierop alle huisaansluitingen overkoppelen zodat na de heraanleg de straat niet meer moet opengebroken worden voor individuele huisaansluitingen op deze nieuwe kabel.

Lees verder

Heraanleg Hoogstraat-Ganzendries-Korenmarkt Fase 1

29 sep

Ganzendries – vanaf 6 september tot bouwverlof  2011

Vanaf 6 september tot en met 17 september worden op de Ganzendries voorbereidende rioleringswerken uitgevoerd voor de aanleg van de ondergrondse parking. Dit betekent dat vanaf 6 september de Ganzendries is afgesloten voor het doorgaand verkeer en dit tot aan het bouwverlof van 2011. De Nieuwe Kapucijnenstraat blijft open. Het archeologisch onderzoek, dat nu bezig is op het privédomein, zal na het verplaatsen van de riolering onmiddellijk verder gaan op het openbaar domein. Dit onderzoek loopt nog tot eind november. Aansluitend wordt er gestart met de bouw van de ondergrondse parking en dit gedurende 5 à 6 maanden. Na de bouw van de parking wordt de bovenbouw van de Ganzendries heraangelegd.

Bron: Stad Mechelen

%d bloggers liken dit: