Archief | wegen&werven RSS feed for this section

Werken in de Veluwestraat en een mooie gelegenheid…

4 aug

Vanaf 18 augustus starten er grote verbouwingswerken bij onze buren in de Veluwestraat nr 43. wegenwerkenHierdoor zal een deel van de Veluwestraat voor een poosje, tot eind september, afgesloten worden en wordt het verkeer omgeleid. Zie hier voor meer uitleg. In de omliggende straten werd een mededeling per brief gebust.
Deze afsluiting brengt tijdelijk wat hinder mee, maar biedt voor de Veluwestraat ook een unieke gelegenheid om samen met buren een fijne speelstraat en leefstraat te organiseren.
In overleg met de Stad Mechelen werd toelating aangevraagd om tijdens de week-end’s het afgesloten stukje Veluwestraat (tussen Poelstraat en Lange Pennincstraat) in gebruik te nemen om kinderen op straat te laten spelen en om buren de kans te geven om elkaar op straat te ontmoeten en “Burendag” te houden.

Het eerste openings-WE is a.s. zaterdag 22 aug. Ook buren die willen mee helpen zijn nog steeds welkom…. reageer en samen maken we er nog een leuke (na-)zomer van !!

Advertentie

Werken in de Heihoek 9 juli

6 jul

Belangrijk Bericht Openbare Werken: rioolaansluiting Lange Heistraat 45   wegenwerken

Op donderdag 9 juli dienen onze uitvoeringsdiensten een aansluiting op het riool te maken in de lange Heistraat 45. De straat zal dan tijdelijk dubbel richting zijn tot tegen de werfzone. Voetgangers en fietsers behouden doorgang.

Afsluiting De Langhestraat 24 juni

17 jun

Info Openbare Werken Stad Mechelen meldt : De Langhestraat wordt op 24 juni afgesloten voor 1 dagwegenwerken

Op 24 juni plaatsen van een mobiele kraan in de De Langhestraat 45 te Mechelen op tussen 7u en 19u.
Dit is voor het uitvoeren van antennewerken alsook het afnemen van schouw.

Omwille van de kraan zal de rijbaan volledig geblokkeerd worden, tevens zouden wij parkeerverbod willen plaatsen van ongeveer 15 meter.
Een omleiding wordt voorzien.

Meer info : http://www.mechelen.be/road_works/1215/de-langhestraat-op-24-juni-afgesloten.html

 

 

Karmelietenstraat wijziging verkeerscirculatie

17 mei

Opgelet! Vanaf 20 mei 2015 wordt de Karmelietenstraat een eenrichtingsweg vanaf de Adegemstraat richting de Korte Pennincstraat. Met deze aanpassing wil men het verkeer in de buurt verbeteren. Beslissing college van 17 april ll.

Privé werken Kroonstraat

16 okt

 wegenwerkenSituering werfzone en aard der werken:

De werfzone situeert zich aan de woning Kroonstraat nr. 10 te Mechelen, gelegen tussen Kromme Elleboogstraat en Adegemstraat.
De werken omvatten: vernieuwing van dak- en dakgoten en woningrenovatie.
De hoofdaannemer is Gebroeders Luyckx.
Besproken alternatieven/scenario’s: In de Kroonstraat ter hoogte van nummer 10 voorziet de aannemer een werfzone van circa 20 bij 3 m voor de opstelling van één of twee werfvoertuigen, container en bouwmateriaal, noodzakelijk voor uitvoering van de werken.
De Kroonstraat is een één richting straat met smal straatprofiel waardoor de straat volledig zal moeten worden afgesloten voor het autoverkeer.
Langs beide zijden van de straat zullen de éénrichtingsborden worden afgedekt en dubbelrichting worden ingevoerd doodlopend op de werfzone.
Omleidingsprincipe: er wordt geen specifieke wegomleiding voorzien.
Voetgangers/fietsers: behouden steeds doorgang.
De werken vangen aan 21 oktober 2013 en het einde is op 21 november 2013.

Info : Stad Mechelen

Werken Kraanbrug

18 apr

kraanbrugOp maandag 29 april 2013 start aannemer Herbosch-Kiere in opdracht van Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) met de renovatie van de Kraanbrug.
Als omwonende of rechtstreeks betrokkene informeren we u via deze weg over de werkzaamheden en de verkeersomleiding die naar aanleiding van de renovatiewerken werd opgemaakt.

Wat staat er precies te gebeuren?

De metalen brugconstructie wordt weggehaald en naar het atelier van de staalconstructeur vervoerd.
Daar zal ze grondig worden gerenoveerd en opnieuw geschilderd.
Daarnaast wordt het bewegings-mechanisme van de brug hersteld.
De landhoofden worden ter plaatse gerenoveerd.
Om de brug beter toegankelijk te maken voor rolstoelgebruikers wordt de rijbaan verbreed en de voetpaden aangepast.
Aan de brug, en dit op beide oevers zal een werfzone worden afgebakend door middel van werfhekkens.
Voor de veiligheid is de toegang tot deze werfzone te allen tijde verboden.
De renovatiewerken zullen in het najaar afgerond zijn.
Deze timing is uiteraard onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden en weersinvloeden.

Welke hinder kan u verwachten?

Vanaf maandag 29 april tot het einde van de werken is een verkeersomleiding van kracht.
Opgelet: hierdoor verandert tijdelijk de rijrichting.
Inkomend verkeer rijdt via Sint-Katelijnestraat, Nieuwe Begaardenstraat, ’t Veer, Dobbelhuizen, Tichelrij, Persoonshoek richting Melaan en verlaat de omleiding via Minderbroeders-gang.
Het AB-straatje blijft toegankelijk richting J. Denijnplein.
Doorgaand verkeer zal echter eveneens via Minderbroedersgang worden geleid.
Uiteraard zal ter plaatse de nodige signalisatie worden aangebracht.

In de loop van de maand mei zal de brug afgevoerd worden.
Daartoe zal er gedurende 24 uur een parkeerverbod ingesteld worden langsheen de afvoerroute (Dijle, Olivetenvest).
Dit verbod zal tijdig gesignaleerd worden door middel van verbodsborden.
Uiteraard kan u ons steeds contacteren voor bijkomende informatie.
Voor vragen in verband met de omleiding en de begeleidende maatregelen kan u terecht bij de communicatiecel wegenwerken via 015 29 75 64 of wegenwerken@mechelen.be
Voor vragen over de renovatiewerken kan u terecht bij de afdeling Zeeschelde van W&Z (03 224 67 11, zeeschelde@wenz.be).
Voor vragen over de werfinrichting kan u terecht bij aannemer Herbosch-Kiere (03 575 02 82, info@hk.eiffage

Info : Stad Mechelen

Werken in de Hoogstraat.

25 mrt

wegenwerkenIn de week van 8 april 2013 voert aannemer Houwelyckx nog enkele werken uit aan de riool ter hoogte van Hoogstraat 12.
Deze werken worden uitgevoerd door de aannemer van de algemene werken die plaatsvonden in 2011 en vallen ook nog onder de waarborgperiode.
Al deze werken dienen afgerond te zijn tegen woensdag 10 april als alles volgens planning kan verlopen.
In het kader van deze werken zal de Hoogstraat afgesloten worden deze drie dagen.
Na deze drie dagen dient de rijbaan nog uit te harden gedurende twee weken waarbij het verkeer via de parkeerstrook ter hoogte van Hoogstraat 12 dient te rijden.
Algemene omleiding van 8 tot 10 april 2013 (rond 16 uur) Via de Ring R12 (Koningin Astridlaan > Guido Gezellelaan > Sint-Katelijnestraat > Sint-Romboutskerkhof > Onder-Den-Toren > Steenweg > Ijzerenleen > Grootbrug > Guldenstraat.
De camera voor autoluw gebied van de Ijzerenleen wordt dan tijdelijk drie dagen uit gezet.
We plaatsen duidelijke signalisatie op de ring om deze werken aan te kondigen met het omleidingsprincipe.
De Hoogstraat is nog wel bereikbaar van de ring tot aan parking Ganzendries.
Fietsers en voetgangers worden op een veilige manier rond de werfzone geleid en hebben dus steeds doorgang.
Voor de huisvuilophaling van dinsdag 9 april vragen we om het huisvuil van voorbij de werfzone tot aan de Milsenstraat aan plein Ganzendries te brengen ter hoogte van de glasbollen.
Dit omdat de vrachtwagen van Ivarem zich anders vast zal rijden.
Voor het deel Hoogstraat richting Korenmarkt vragen we om het op de Korenmarkt aan de Spiegelstraat te plaatsen.
Wij excuseren ons voor deze tijdelijke hinder maar trachten deze tot een minimum te beperken.
Voor vragen met betrekking tot deze werken kan u steeds terecht bij Andy Frans, cel communicatie wegenwerken op het telefoonnummer 015 29 75 64 of andy.frans@mechelen.be.
Deze planning is steeds onder voorbehoud van weers- en onvoorziene omstandigheden.
Met vriendelijke groeten.

INFO : Stad Mechelen

Ganzendries

7 apr

De heraanleg van de parking van de Ganzendries komt in een laatste fase met de start van de werken aan de bovenbouw van het plein.
Op 2 april 2012 start aannemer Houwelyckx met de aanleg van de Ganzendries.
De werken bestaan uit het aanleggen van het plein in mozaïekkeien, het aanleggen van plantvakken en het afwerken van de in- en uitrit van de parking.
Het stadsbestuur kiest bij de heraanleg voor duurzaam materiaal.
Door een cementgebonden voegvulling te gebruiken – makkelijk in onderhoud en beter bewandelbaar met hakken, kinderwagens en rolstoelen – garanderen we het vernieuwde kruispunt een langere levensduur.
De vulling moet drie weken uitharden, maar het is beter nu te kiezen voor een kwaliteitsvolle heraanleg dan binnen enkele jaren de straatstenen opnieuw te moeten opbreken.
VINCI Park is uiteraard nog bezig met de aanleg van de ondergrondse parking.
Deze werken zullen vooral binnen in de parking plaatshebben.
Het werfverkeer zal vooral via de Nieuwe Kapucijnenstraat gebeuren.
Naar gelang de werfinrichting en de vooruitgang van de werf kan het ook gebeuren dat er doorgaand werfverkeer zal zijn in de Hoogstraat.
We begrijpen dat al deze werken de nodige hinder met zich meebrengen, maar door een maximale coördinatie doen we ons best om dit te beperken.
Voor meer informatie kan u terecht bij Vanessa Verdickt, Communicatiecel Wegenwerken op het n° 015 29 75 66 of via mail vanessa.verdickt@mechelen.be.

Info: Stad Mechelen

Info Stad Mechelen : Wegenwerken Centrum

25 feb

In het stadscentrum zijn op dit moment heel wat werken bezig.
Wij proberen er voor te zorgen dat al deze werken zo goed mogelijk op mekaar aansluiten zodat ze zo weinig mogelijk hinder met zich meebrengen.
Hieronder vindt u een overzicht per straat:
Lange Schipstraat: Van woensdag 29 februari tot en met vrijdag 2 maart 2012 wordt de riool verstevigd door middel van een kous.
Deze werken kunnen geur- en geluidsoverlast met zich meebrengen.
Vlietenkelder: Op woensdag 29 februari, maandag 5 maart en vrijdag 9 maart wordt er beton gestort.
De avond en nacht van woensdag 29 februari, maandag 5 maart en vrijdag 9 maart wordt er gepolierd.
Deze werken kunnen geluidsoverlast met zich meebrengen.
Verzakking Nauwstraat en kabelwerken van Eandis: Aannemer Verbruggen zal op maandag 5 maart en dinsdag 6 maart de verzakking in de Nauwstraat herstellen.
Eandis voert kabelwerken uit op maandag 5 maart.

Lees verder

Werken Kraanstraat

28 jan

De Kraanstraat krijgt binnenkort een volledige nieuwe inrichting van het wegdek met verhoogde voetpaden langs beide kanten.
In de aanloop naar deze werken starten binnenkort de voorbereidende werkzaamheden voor het vernieuwen van de nutsleidingen water, gas en openbare verlichting.
Voor de uitvoering van deze werken dient de Kraanstraat over de volledige lengte afgesloten te worden.
Immers, de nutsleidingen zijn zodanig in de ondergrond ingewerkt dat de volledige straatbreedte wordt ingenomen.
Tevens moeten nieuwe kabels getrokken worden die op bobijnen van 500m kabel liggen wat de aannemer verplicht om de volledige straat af te sluiten.
Tijdens de uitvoering van de werken zullen zowel de Adegemstraat als de Dijle nog moeten gedwarst worden om de nutsleidingen aan te koppelen.
De timing hiervan is op vandaag nog niet gekend.
Er zal met een open sleuf gewerkt worden en de rijbaan zal dan telkens half om half afgesloten worden.
Het verkeer zal hier echter steeds gegarandeerd worden volgens de aannemer.
De werken zullen aanvangen op 16.01.2012 en het einde hiervan is voorzien tegen 31.03.2012.

Lees verder

Ijzerenleen en Guldenstraat

23 jan

Naar aanleiding van de werken aan het vlietenmuseum, wordt er op dinsdag 24 januari beton gestort in de tunnel en op woensdag 25 januari in de beide toegangen.
De avond en de nacht van woensdag 25 januari wordt de vloerplaat van de beide toegangen gepolierd.
Onder voorbehoud van weersomstandigheden kunnen deze werken met één dag opschuiven.
Deze werken kunnen geluidsoverlast met zich mee brengen.
De werken zitten nog steeds op schema en kunnen zonder weerverlet of onvoorziene omstandigheden beëindigd worden half mei 2012.
We proberen de hinder naar de omwonenden en winkeliers tot een minimum te beperken.
De werfuren zijn tussen 7 en 18 uur.
Wanneer er toch grotere hinder is, brengen we u tijdig op de hoogte.
Voor meer informatie in verband met de werken kan u steeds terecht bij Vanessa Verdickt, communicatiecel wegenwerken, op het nummer 015 29 75 66 (tijdens de kantooruren) of via
e-mail: vanessa.verdickt@mechelen.be.
We zijn ervan overtuigd dat deze werken zullen bijdragen tot een cultureel hoogstaand Mechelen en hopen op uw begrip te kunnen rekenen tijdens deze werken.
Volg de werken op www.mechelen.be/wegenwerken.

Lees verder

Leven in een straat van verandering

21 okt

De stad Mechelen organiseert samen met de handelaars van het handelscomité Binnenstad-Zuid een fotowedstrijd met als thema ‘Leven in een straat van verandering’.  Deze wedstrijd loopt nog tot het einde van de werken.

Ondertussen zijn deze werken reeds ver gevorderd en de kans is groot dat menig Heihoeker wel eens een kiekje geschoten heeft.  De ideale gelegenheid om deel te nemen aan deze wedstrijd.

De winnaar van de wedstrijd wint een waardebon van fotozaak Nelissen en de winnende foto krijgt een plaatsje op groot formaat in de bibliotheek.

Deelnemen is erg eenvoudig.  Het enige wat je moet doen is een formulier invullen op de website van de stad Mechelen en je foto als bijlage meesturen.

Sint Romboutskerkhof

25 sep

Stand van zaken
Op dit moment zijn volgende werken bezig of uitgevoerd:
– doorsteek van de riolering aan de Minderbroedersgang.
– de heraanleg van de Minderbroedersgang is in volle uitvoering.
– de betonwanden van de Vinci-parking zijn reeds gestort en alles verloopt volgens planning.

Planning
Op maandag 3 oktober start aannemer Carpentier met de rioleringswerken in de Sint-Katelijnestraat tussen de Oude-Beggaardenstraat tot aan Onder Den toren 2.
Dit heeft tot gevolg dat de Sint-Katelijnestraat wordt afgesloten ter hoogte van de Oude Beggaardenstraat.
Het verkeer kan wel door richting de Goswin de Stassartstraat en alle zijstraten van de Sint-Katelijnestraat blijven bereikbaar.
De werken nemen ongeveer twee maanden in beslag en zullen beëindigd worden op 5 december.

Lees verder

Planning Hoogstraat, Korenmarkt, Ganzendries

9 jul

1 | Planning Hoogstraat:
Voor het bouwverlof heeft de aannemer volgende werken uitgevoerd:
– het afwerken van de hoofdriool tot aan de Brusselpoort;
– het vernieuwen van de huisaansluitingen aan de onpare zijde;
– het plaatsen van de boordstenen en het afwerken van het voetpad aan de onpare zijde tussen Ganzendries en Brusselpoort.
Na het bouwverlof zijn volgende werken voorzien:
– het vernieuwen van de huisaansluitingen aan de pare zijde;
– rioolrenovatie van de oude riool in het deel tussen de Moensstraat en de Brusselpoort;
– afwerken van het voetpad aan de pare zijde en het plaatsen van boordstenen;
– het afwerken van de rijweg, fietspad en parkeerplaatsen.
– Vanaf 1 oktober wordt de Hoogstraat terug opengesteld tot aan de Moensstraat.

Lees verder

Werken Korenmarkt

2 mei

Op de werfvergadering van dinsdag 26 april 2011 werden er een aantal afspraken gemaakt met de aannemer in functie van het verdere verloop van de werf.
Hier vind je een opsomming van de afspraken.

Vuilnis:
Aangezien de voegvulling van het kruispunt Korenmarkt/Adegemstraat/Guldenstraat/Onze-Lieve-Vrouwestraat drie weken moet uitharden, is het ophaalpunt van de Korenmarkt verplaatst.
Gelieve al het huisvuil, PMD en papier en karton in de Adegemstraat ter hoogte van de Zwaanstraat te plaatsen.

Lees verder

%d bloggers liken dit: