Heihoek

Heihoek is een wijk in de binnenstad van Mechelen (België). Het ligt tussen de Dijle, de ring en de Hoogstraat-Guldenstraat, (van Brusselpoort via de Kon. Astridlaan, Olivetenvest, Dijle en Haverwerf naar de Korenmarkt en de Hoogstraat terug tot aan de Brusselpoort). Je vindt er zowel woningen, als winkels, restaurants, café’s, B&B’s, hotels, zelfs een jachthaven en nu ook eindelijk een parkje: de Karmelietentuin. De wijk telt ongeveer 30 straten en zo’n 1700 à 1800 brievenbussen.

De Heihoek dankt zijn naam aan de heide die zich strekte tot aan het kanaal, wat je ook terugvindt in verschillende straatnamen zoals de Korte en Lange Heistraat, de Veluwestraat en de Poelstraat. De wijk is begrensd door de Dijle (N-O), de Korenmarkt en Hoogstraat (Z-O) en de Koningin Astridlaan (ring).

Kaart Heihoek in 1550 De Korenmarkt en een straal er rond vanaf ’t Plein en de OLV-kerk over de Ganzendries tot aan de De Langhestraat en de Hertshoornstraat, en in het noordoosten begrensd door de Dijle, vormen samen de oudste kern van Mechelen. Sporen van Romeinse bewoning zijn hier aangetroffen, met resten die duiden op een palissade rondom de woonkern. De Korenmarkt was het kruispunt van de noord-zuid verbinding Utrecht-Bavay (Romeinse stad in Noord-Frankrijk) en de oost-west as Brugge-Aken (in andere bronnen aangeduid als Gent-Tongeren), en groeide zo uit tot een natuurlijk ontmoetingspunt en het eerste forum van Mechelen.
De straten er rond, inclusief Heihoek, maken deel uit van de eerste uitbreiding van de originele kern. Zo is er al sprake van een poort op de Adegemstraat nog voor er zich een tweede, aparte bewoningskern ontwikkelt op de andere Dijle-oever (Grote Markt – Sint-Romboutskathedraal). De huidige vorm van de Heihoek, en ook zijn stratenpatroon, werden dus al honderden jaren geleden – en waarschijnlijk meer dan duizend jaar geleden – zo goed als volledig vastgelegd. De oudste bekende kaart van Mechelen dateert helaas slechts van 1550 maar de situatie zoals die daar wordt geschetst, is nauwelijks veranderd.

Het uitzicht van de Heihoek heeft doorheen de tijd al heel wat wijzigingen doorgaan, meer dan de rest van de stad. Zij beslaat een totale oppervlakte van 22 ha en wordt momenteel gekenmerkt door een hoge bevolkingsdichtheid, mede door de dichte bebouwing uit de 19de en 20ste eeuw.
De wijk kent een lange geschiedenis van allerlei wijkontwikkelingsprojecten, het ene al succesvoller dan het andere. Een van de laatste was het plan dat werd opgemaakt in het kader van het Sociaal Impulsfonds 1997-1999.

Heihoek

Advertentie
%d bloggers liken dit: